Monday, 21 May 2012

RPH SAINS TAHUN 3

Objektif : 
Murid berupaya untuk : 

 •  Mengklasifikasi haiwan mengikut kumpulan  haiwan yang mempunyai ciri-ciri sifat semulajadi sama.        
Sukatan pelajaran : 
 • Sains Tahun 3 
 • Masa            : 60 Minit 
 • Bahagian A : Mempelajari Benda Hidup    
 • Unit 1            : haiwan 
Hasil pembelajaran, murid berupaya untuk : 
 • Mengklasifikasikan haiwan mengikut kumpulan haiwan  yang mempunyai ciri- ciri sifat semulajadi yang sama. 
Pengatahuan sedia ada  : 
 • Murid faham dan dapat membuat perbandingan perkara yang sama dan tidak sama.
 • murid faham bahawa sesetengah haiwan mempunyai ciri-ciri sifat semulajadi yang sama.
Pengenalan Konsep :
 • Mengklasifikasikan haiwan mengikut kumpulan haiwan yang mempunyai ciri-ciri sifat semulajadi yang sama.
KBKK : 
 • Membuat pemerhatian , Mengumpul dan Mengklasifikasi, Membuat banding beza, dan membuat kesimpulan.       
Istilah Baru : 
 • Pupus, Ekor yang runcing atau tajam. 
Penerapan Nilai Murni : 
 • Mempunyai perasaan minat dan menjaga alam semulajadi.
 • Merealisasikan bahawa sains adalah untuk belajar memahami alam semulajadi.
 • Bersyukur kepada tuhan.
 • Menjadi insan yang mencintai alam semulajadi 
 • Melahirkan sifat penyayang.
Bahan-bahan yang diperlukan : 
 • Pensil warna , kertas warna, guntinhg dan gam.
Peringatan kepada Murid : 
 • Jangan mencedera atau membahayakan Haiwan.
 • Guru membimbing murid untuk mengetahui bahawa terdapat banyak lagi haiwan lain yang mempunyai ciri-ciri sifat semulajadi yang sama tetapi tidak ditunjukkan dalam pengajaran dan pemebelajaran ini.


Strategi Pengajaran
Catatan
Set Induksi

Masa: 5 minit
 1. Guru berusaha untuk mendapatkan pengetahuan sedia ada murid dengan menunjukkan video lawatan sekumpulan murid ke Zoo Negara. Murid ditunjukkan gambar seekor harimau, singa dan cheetah. Berdasarkan kepada gambar yang ditunjukkan guru memberi panduan kepada murid untuk mengetahui tentang ciri-ciri sifat semulajadi haiwan ini.


            Guru bertanya soalan seperti di bawah :
Ø Adakah harimau mempunyai misai dan belang pada badan?
Ø  Adakah singa mempunyai misai?
Ø  Adakah cheetah mempunyai misai ?
Ø  Ya, harimau,singa dan cheetah mempunyai misai, tetapi hanya harimau sahaja yang mempunyai belang. Adakah haiwan lain yang mempunyai belang seperti harimau?
Ø  Sebenarnya terdapat banyak lagi haiwan yang mempunyai ciri-ciri sifat semulajadi yang sama. Siapakah yang tahu nama-nama haiwan tersebut ?
Video 1 lawatan ke Zoo

                   Langkah 1

Masa: 10 minit
 1.       Guru meneruskan langkah dengan meminta murid memerhatikan soalan yang diberi dan menggalakkan murid untuk menjawab soalan tersebut
 2.   Di dalam langkah ini, murid dapat melihat perbezaan di antara ketiga-tiga haiwan tersebut. Guru berhenti langkah ini seketika kemudian mengalih perhatian murid kepada ciri-ciri sifat semulajadi haiwan.
 Contohnya :
 • Bilangan kaki serangga,
 • Apakah jenis kulit yang melindungi badan dan adakah ia  mempunyai persamaan. 
 • Haiwan  ini mempunyai kaki atau tidak ?
Membimbing murid dengan berbincang berkenaan haiwan tersebut. Guru menyambung semula langkah dengan meminta murid melengkapkan Lembaran Kerja 1 dengan dibimbing oleh guru.Video 2 berkenaan sifat semulajadi kaki haiwan

Lembaran Kerja 1
Langkah 2

Masa: 10 minit
 1. Dalam langkah ini murid diberi Kerja Rumah. Murid diminta menyiapkan kerja rumah dengan melengkapkan Lembaran Kerja 2. 
 2. Guru membimbing murid untuk menyatakan apakah ciri-ciri sifat semulajadi haiwan yang tidak lengkap?. 
 3. Murid dikehendaki melengkapkan Lembaran Kerja tersebut dan asingkan mengikut kumpulan haiwan di dalam buku skrap. Murid diminta menyiapkan buku skrap di rumah.Video 3
cara-cara membuat buku skrap

Lembaran Kerja 2

Langkah 3

Masa: 15 minit
 1. Guru bertanya pada murid apakah ciri-ciri sifat semulajadi haiwan yang mereka lihat.di dalam Lembaran Kerja 3. Guru membimbing murid untuk menyatakan bilangan kaki yang dimiliki setiap haiwan. Guru meminta murid melengkapkan Lembaran Kerja 3 yang diberikan.

 1. Murid mengasingkan haiwan mengikut kumpulan haiwan yang memiliki jumlah kaki yang sama. Asingkan/Kumpulkan haiwan dengan mewarna empat warna yang berbeza. Aktiviti ini mesti disiapkan di dalam kelas semasa langkah ini dijalankan.


Lembaran Kerja 3

Langkah 4

Masa: 15 minit
 1. Terdapat tiga soalan di dalam langkah ini. Guru meminta murid  melengkapkan  Lembaran Kerja 4. Guru membimbing murid dengan menjelaskan jenis perlindungan badan haiwan yang terdapat dalam soalan. Kemudian, minta murid menyiapkan jawapan di dalam kelas  dengan segera.
Lembaran Kerja 4

Penutup

Masa: 5 minit
 1. Guru menunjukkan semula gambar haiwan yang telah dilihat oleh murid dan membuat rumusan dengan meminta murid menyebut semula ciri-ciri sifat semulajadi setiap haiwan yang mereka lihat. Guru menegaskan bahawa setiap haiwan mempunyai persamaan dan berbezaan mengikut kumpulan masing-masing.

BAHAN BANTU MENGAJAR ( BBM )

1 ) VIDEO 
Set Induksi  :  Video Melawat ke Zoo
 Video - berkenaan sifat semulajadi kaki haiwan

2. GAMBAR

gambar  langkah ( 1 )
 Gambar langkah  ( 2 )

 gambar  penutup3.  LEMBARAN KERJA ( AKTIVITI PENGAYAAN )

No comments:

Post a Comment